Dantax sp. z o.o. | Księgowosć, Obsługa płacowa i kadrowa, Kompleksowa reprezentacja - Warszawa

Skontaktuj się z nami!

dantax@dantax.pl | (22) 618-00-68

O Firmie

Jesteśmy nowoczesną firmą pragnącą zapewnić swoim klientom najwyższy poziom zadowolenia ze świadczonych przez nas usług. Stawiamy na rzetelność, terminowość oraz pracę w miłej atmosferze, a dyskrecja i ochrona danych osobowych są naszym priorytetem.

Działalność swoją opieramy na LICENCJI MINISTERSTWA FINANSÓW nr 26585/2008 i jest ona objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Od początku działalności Spółki kładziemy nacisk na to, by usługi księgowe i rachunkowe świadczone były profesjonalnie. Współpracę z firmami, które obsługujemy opieramy przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu, ponieważ uważamy, że jest ono fundamentem dobrych i trwałych relacji biznesowych. Dokładna analiza specyfiki firmy klienta oraz indywidualne podejście do jego potrzeb i oczekiwań umożliwia nam wypracowanie profesjonalnych i właściwych rozwiązań.

Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi, współpracujemy z biegłymi rewidentami, prawnikami oraz doradcami podatkowymi czy finansowymi.

Naszymi klientami są:

 • osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • spółki cywilne,
 • spółki komandytowe,
 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne
Dantax sp. z o.o. | Oferta

Oferta

Ofertę naszego biura kierujemy do przedstawicieli firm, którzy zamierzają skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej działalności i jednocześnie zapewnić jej bezpieczeństwo księgowe i podatkowe. Poza kompleksową obsługą księgowo-podatkową oferujemy obsługę w zakresie kadr i płac dla podmiotów o różnej formie prawnej i różnym profilu działalności. Ponadto, pomagamy naszym klientom w założeniu działalności gospodarczej, niezależnie od formy prawnej, w jakiej ma być prowadzona.
Zakres świadczonych usług obejmuje przede wszystkim:

Dantax sp. z o.o. | Obsługa księgowa

Obsługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),
Dantax sp. z o.o. | Obsługa płacowa i kadrowa

Obsługa płacowa i kadrowa

 • sporządzanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników i wykonawców umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo – płacowej,
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, wychowawczych,
 • rozliczenia z ZUS
 • sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników

Dantax sp. z o.o. | Kompleksowa reprezentacja

Kompleksowa reprezentacja

Kompleksowa obsługa obejmująca reprezentację klienta przed urzędami i organami państwa - Urzędem Skarbowym, organami jednostek samorządu terytorialnego, Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Krajowym Rejestrem Sądowym w zakresie objętym zleceniem, a także sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem i zalegalizowaniem działalności gospodarczej, niezależnie od formy organizacyjnej czy prawnej, m.in. :
 • rejestracja podmiotów gospodarczych,
 • aktualizacja danych,
 • uzyskanie numerów REGON, NIP, VAT,
 • rejestracja umów,
 • sporządzanie urzędowych pism, wniosków, zaświadczeń oraz deklaracji.
Nie ograniczamy swojej działalności do miejsca i okolic siedziby firmy. Obsługujemy podmioty zarówno z Warszawy jak i firmy z innych regionów kraju.

Wynagrodzenie za obsługę jest każdorazowo negocjowane z zainteresowanymi firmami. Jest ono uzależnione od ilości dokumentów, rodzaju prowadzonej działalności, struktury zatrudnienia oraz zakresu prac dodatkowych.

Poufność

Osoby wykonujące usługi w imieniu Biura Rachunkowego Dantax Sp. z o.o. zobowiązane są do zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności poznanych w toku realizowanych prac na mocy postanowień umownych dotyczących zachowania poufności, czego ściśle przestrzegamy.

Ponadto z najwyższą starannością dbamy o bezpieczeństwo przekazywanych przez Klientów danych i dokumentów księgowych.
Dantax sp. z o.o. | Poufność

Aktualności Podatkowe

Kontakt

Jeżeli masz jakieś pytania prosimy o kontakt przez formularz online lub bezpośrednio na adres email dantax@dantax.pl

Wyślij
Dantax sp. z o.o.

DANTAX Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11 lok 157
03-450 Warszawa
e-mail: dantax@dantax.pl
telefon: (22) 618-00-68